USLUGE

Porodična terapija

Porodična terapija je oblik psihoterapije koja ima za cilj raditi sa članovima porodice na unapređenju komunikacije i rješenju konflikta.

Parovi

Savjetovanje parova pomaže partnerima u raznim oblicima veza da prepoznaju i rješavaju konflikte, te unaprijede svoj odnos.

Individualni

Razumijevanje vlastitih problema kroz uvažavanje i shvatanje porodičnih odnosa i njihovog uticaja na šire socijalno okruženje i mentalno zdravlje.

Grupe

Grupna terapija se primjenjuje u različitim grupama ljudi i podrazumijeva veliki broj različitih tehnika rada.

“Uzrok svakog određenog ponašanja najbolje je tražiti nakon što se opiše cijeli sistem”

Multidisciplirani pristup radu

Naš rad je utemeljen na podržavajućem pristupu koji ima za cilj da aktivno podržava rast i razvoj sistema i našeg tima. Ovaj pristup nam omogućava da budemo “Veći od zbira naših individualnih dijelova” a za dobrobit naših klijenata i edukanata.

porodica

Moć pozitivnog roditeljstva

Kao što se dešavalo sa roditeljstvom u prošlosti, i danas se roditelji pitaju :»Kako se nositi sa dječjim, burnim, ljutitim reakcijama?» Kako mogu uraditi da me djeca čuju u ispunjavanju svojih obaveza, bez odlaganja i protestovanja?»…
bracna-terapaija

Kada na partnersku ili bračnu terapiju

Kada se odlučite za bračnu ili partnersku terapiju već ste napravili veliki korak. Taj korak podrazumijeva da ste prihvatili da odnosi u vašoj vezi nisu savršeni kao što se obično misli ito je vrlo zastrašujuća spoznaja. Ukoliko…
porodica

Moć pozitivnog roditeljstva

Kao što se dešavalo sa roditeljstvom u prošlosti, i danas se roditelji pitaju :»Kako se nositi sa dječjim, burnim, ljutitim reakcijama?» Kako mogu uraditi da me djeca čuju u ispunjavanju svojih obaveza, bez odlaganja i protestovanja?»…
bracna-terapaija

Kada na partnersku ili bračnu terapiju

Kada se odlučite za bračnu ili partnersku terapiju već ste napravili veliki korak. Taj korak podrazumijeva da ste prihvatili da odnosi u vašoj vezi nisu savršeni kao što se obično misli ito je vrlo zastrašujuća spoznaja. Ukoliko…